impresión

BLACK SPOTS

Mostra

 Bust of calcarenite. Sta. Clotilde. Blanes. Catalunya. Spain


Causes de la patologia

Atac biològic. Es tracta de restes de circells adhesius de Parthenocissus quinquefolia (vinya verge).

Imatge de visu

BLACK SPOTS
BLACK SPOTS
Autor: Sta.Clotilde Gardens. Blanes
Descripció: Scattered black spots, occasionally grouped. Rough texture to the touch. It is located in the back of the bust has a concavity

Imatge detalli / macro

BLACK SPOTS: BLACK SPOTS
BLACK SPOTS: BLACK SPOTS
Autor: Cetec-p. Josep Girbal
Augments: x 50
Descripció: Strongly adhesive disks holding the stone. Some have a woody type prominences.

Patologies associades

 Chromatic changes

Bibliografia

Masclans, F.: Els noms de les plantes als Paísos Catalans. Centre Excursionista de Catalunya. Granollers-Barcelona, 1981.
Masalles, R.M. et al.:Història Natural dels Països Catalans. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1988.

Autor

Montserrat Puges Dorca. mpuges@bcn.cat

Restauradora


Institució o Empresa

Servei d'Arqueologia. Ajuntament de Barcelona