Atles de
Patologies
de Materials

ESPAÑOL |  ENGLISH  |  CATALÀ
CERCA AVANÇADA
CERCA AVANÇADA
CERCA PER PARAULA
CERCA PER PARAULA

GUIA DE L'USUARI

GUIA DE L'USUARI

L'Atles de patologies de materials està dirigit als professionals de l'àmbit de la conservació i restauració. Pretén ser una eina d'ajuda per reconèixer les formes i processos d'alteració que afecten als materials que constitueixen el patrimoni cultural.

La cerca d'una determinada patologia, de manera visual, es pot realitzar mitjançant dos procediments:

 • Cerca directa: l'emprem quan coneixem el nom de la patologia i volem visualitzar-la sobre algun material concret. Únicament és necessari escriure el nom de l'alteració i apareixeran en pantalla totes les fitxes d'aquesta patologia.
 • Cercaa avançada: s'utilitza aquest tipus de cerca quan no es coneix el nom de la patologia i únicament podem realitzar una breu descripció mitjançant l'observació de l'objecte i la seva alteració.

Aquesta cerca es divideix en 4 camps diferenciats que, mitjançant llistats desplegables, ens aniran fitant la cerca fins a obtenir el resultat final.

Els camps en els quals ens basem per ajudar-nos en la cerca són:

 • Material: tipus de material base sobre el qual es produeix l'alteració (ex. metall, pedra, material polimèric…)
 • Classificació: classificació en la qual se subdivideix el grup del material (ex. Metall: ferro, coure, plom…)
 • Estrat: es refereix al nivell en el qual se succeeix l'alteració
  • Dipòsit: just sobre la superfície, extern al material base
  • Superfície: l'alteració ocorre únicament en el material de la superfície de la peça
  • Cos: l'alteració afecta a tota la massa del material
 • Detall: emprem aquesta pestanya quan es pot afegir algun detall de l'alteració, com el color, la textura…

Quants més camps s'escullin, dins dels desplegables, millor serà el resultat final, és a dir, fitarem el nombre de fitxes que apareixeran i per tant, estarem més propers a la identificació de la patologia que estem buscant. Com a resultat, tenim un llistat amb imatges, de les alteracions englobades dins dels camps que han estat escollits.

En el resultat es mostra el nom de la patologia, la data en la qual s'ha introduït la fitxa en l'atles, els camps als quals pertany (material, classificació, estrat, detall) i la imatge associada. Finalment, mitjançant una comparació visual de les imatges, s'identificarà la patologia buscada.

En escollir-la, s'obre la fitxa de la patologia, en la qual es mostra tota la informació sobre l'objecte, el material, fotografies amb lupa i microscopi, anàlisi, bibliografia…

cetec iqs uab tecnio gemat unnim la caja que suma
Copyright © 2011. Atles de Patologies de Materials
Via Augusta, 390, 08017 Barcelona (Spain) Tel.: +34 932 672 000.
Última actualización: Febrero 2018