Atles de
Patologies
de Materials

ESPAÑOL |  ENGLISH  |  CATALÀ
CERCA AVANÇADA
CERCA AVANÇADA
CERCA PER PARAULA
CERCA PER PARAULA

FAQ

FAQ

Quins camps visualitza un usuari no registrat?

  • Un usuari no registrat pot realitzar cerques de fitxes de patologies, tant per paraula clau, com per la cerca guiada. No té accés al fòrum de debat sobre les fitxes realitzades o els pendents d'aprovació, ni tampoc pot aportar cap fitxa nova.

Què visualitza un usuari registrat?

  • Un usuari registrat, a més de poder veure les fitxes de patologies de l'Atles, té accés al fòrum de debat amb altres usuaris i pot realitzar fitxes noves.

Què és l'àrea privada?

  • L'àrea privada és la zona de la web a la qual té accés un usuari registrat. En aquesta zona privada, es pot participar en el fòrum de debat i aportar noves fitxes amb patologies de materials

És necessari algun tipus de requisit per registrar-se?

  • No és necessari cap requisit especial, únicament emplenar el formulari existent.

Es paga algun import al registrés?

  • L'Atles de patologies de materials és totalment gratuït. És un projecte pensat perquè es realitzi amb la col·laboració de tots els professionals de l'àmbit que vulguin participar.

És necessari algun requisit per aportar fitxes a l'Atles?

  • És necessari ser un usuari registrat. Les fitxes s'han d'emplenar el més completes possible. Abans que una fitxa passi a formar part de l'Atles, es troba en un espai de “quarentena” durant un mes aproximadament, on els usuaris i experts donen la seva opinió i valoren la documentació aportada. Una vegada finalitzat aquest termini, la fitxa es valida i passa a formar part de l'Atles (i és visible per tots) o si es rebutja, s'aportaran els comentaris oportuns perquè es pugui modificar i poder ser valorada de nou.

Quins camps de les fitxes són imprescindibles emplenar?

  • En el formulari es destaquen els camps que són imprescindibles: nom de la patologia, descripció de la mostra (origen, procedència…), imatge i descripció “a visu”, imatge i descripció amb lupa (x30 – x40), causes de l'alteració, autoria i bibliografia.

Quant temps es necessita per validar les fitxes?

  • Es requereix aproximadament un mes per valorar les fitxes, abans que el comitè d'experts col·laboradors i l'editor responsable, donin per validada una fitxa. Durant aquest temps queda exposada a la resta d'usuaris registrats, que poden donar la seva opinió sobre la mateixa, aportant també experiències similars. Si les fitxes no són aptes, Es rep algun informe del comitè d'experts o del comitè editorial? Després que una fitxa no hagi estat valorada com a apta, l'autor rebrà un informe amb els comentaris oportuns, tant referents a les causes de la seva denegació, com a suggeriments de millora perquè pugui tornar a valorar-se en un futur.

Es poden realitzar comentaris o aportacions sobre les fitxes existents?

  • Si ets un usuari registrat, en el fòrum de debat pots fer comentaris tant de les fitxes existents, com de les fitxes tot esperant validació. També pots contactar directament amb nosaltres, a través del formulari de la web.
cetec iqs uab tecnio gemat unnim la caja que suma
Copyright © 2011. Atles de Patologies de Materials
Via Augusta, 390, 08017 Barcelona (Spain) Tel.: +34 932 672 000.
Última actualización: Febrero 2018