Atles de
Patologies
de Materials

ESPAÑOL |  ENGLISH  |  CATALÀ
CERCA AVANÇADA
CERCA AVANÇADA
CERCA PER PARAULA
CERCA PER PARAULA

EQUIP EDITORIAL

EQUIP EDITORIAL

Direcció:

Montserrat Pugès.
Llicenciada en Belles Arts. Responsable del Departament de Conservació i Restauració del Servei d’Arquelogia de l’ICUB, Ajuntament de Barcelona.
mpuges@bcn.cat  |  montserrat.puges@cetec-patrimoni.com

Coordinació:

Maria José Alcayde.
Llicenciada en Químicas. Master en Investigació en Química i Enginyeria Química. GEMAT-IQS School of Engineering.
majo.alcayde@cetec-patrimoni.com

Pedra / Aglutinants minerals:

Jose Luis Prada.
Dr. en Geologia. Professor en ESCRBCC.
prada43@wanadoo.es  |  joseluis.prada@cetec-patrimoni.com

Manuel Iglesias Campos.
Dr. en Conservació-Restauració. Llicenciat en Història de l'Arte. Restaurador
manuel.iglesias@cetec-patrimoni.com

Núria Guasch Ferré
Llicenciada en Geologia. Màster Oficial en Conservació i Restauració de Béns Culturals
nuriaguaschferre@gmail.com

Ceràmica:

Laia Fernandez.
Llicenciada en Conservació-Restauració.
laia@inalbis.org

Metall / Polímers:

Salvador Borrós.
Dr. en Enginyeria Química. Catedràtico en Ciència dels Materiales a IQS School of Engineering-URL.
salvador.borros@cetec-patrimoni.com

Vidre:

Montserrat Pugès.
Llicenciada en Belles Arts. Responsable del Departament de Conservació i Restauració del Servei d’Arquelogia de l’ICUB, Ajuntament de Barcelona.
mpuges@bcn.cat  |  montserrat.puges@cetec-patrimoni.com

Material origen animal i vegetal:

Josep Girbal.
Dr. en Biologia. Professor Emèrit a la Universitat Autònoma de Barcelona.
josep.girbal@cetec-patrimoni.com

Rosa Rocabayera.
Llicenciada en Biologia. Profesaora a ESCRBCC.
rrocabay@xtec.cat  |  rosa.rocabayera@cetec-patrimoni.com

Xavier Ariño Vila.
Dr Biologia. Coordinador del Campus d'Excel · lència Internacional de la UAB.
xavier.arino@uab.cat

cetec iqs uab tecnio gemat unnim la caja que suma
Copyright © 2011. Atles de Patologies de Materials
Via Augusta, 390, 08017 Barcelona (Spain) Tel.: +34 932 672 000.
Última actualización: Febrero 2018