Atles de
Patologies
de Materials

ESPAÑOL |  ENGLISH  |  CATALÀ
CERCA AVANÇADA
CERCA AVANÇADA
CERCA PER PARAULA
CERCA PER PARAULA

CETEC-PATRIMONI

CETEC-PATRIMONI

CETEC-Patrimoni orienta la seva activitat envers el coneixement de tots aquells aspectes relacionats amb el patrimoni que intervenen en la seva conservación, amb la voluntat expressa d'ajudar les persones implicades amb el coneixement, estudi, conservación i difusión del patrimoni: historiadors, arqueòlegs, arxivers, restauradors, arquitectes, aparelladors, museòlegs...

CETEC-Patrimoni propugna un treball en equip mes enllà dels seus propis components, establint un diàleg constant amb els professionals que han requerit el nostre assessorament.

El nostre treball inclou des de tasques concretes sobre aspectes relacionats amb materials patrimonials, fins a estudis complets encaminats a la seva conservació-restauració. La nostra metodologia es desenvolupa a partir del coneixement previ de l'obra i la determinació del seu estat de conservació; l'elaboració de propostes d'intervenció – metodologia, productes, entre uns altres; seguiment de la intervenció i elaboració de protocols de manteniment posterior a la intervenció.

La voluntat de crear un model d'intervenció adient amb el patrimoni determina una altra vessant de l'activitat del CETEC-Patrimoni: la colálaboració amb empreses dedicades a la fabricación i desenvolupament de nous productes i sistemes aplicats en les diferents etapes de la restauración.

SERVEIS

Serveis Generals

  • Anàlisi i identificació de materials constitutius d’obres patrimonials, tant orgànics com inorgànics: pedra, ceràmica, morter, vidre, fusta, metalls, obra gràfica...
  • Identificació de tècniques artístiques i constructives.
  • Estudis d’alteracions: origen i incidència.
  • Estudis en conservació preventiva.
  • Elaboració de la proposta d'intervenció, selecció dels productes i determinació del sistema d'aplicació. Seguiment. Manteniment post-intervenció.
  • Formació i tallers especialitzats per a professionals.
  • Col·laboració en projectes de recerca i desenvolupament amb altres entitats, centres, museus...

Serveis per a la Indústria

  • Investigació i desenvolupament de tècniques d'intervenció: productes i maquinària.
  • Col·laboració en projectes de recerca i desenvolupament (R+D).
  • Transferència tecnològica per a indústries dedicades a la conservació.

www.cetec-patrimoni.com

cetec patrimoni
cetec iqs uab tecnio gemat unnim la caja que suma
Copyright © 2011. Atles de Patologies de Materials
Via Augusta, 390, 08017 Barcelona (Spain) Tel.: +34 932 672 000.
Última actualización: Febrero 2018